Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»