Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου « Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων δημοτικής ενότητας Σιδηρονέρου»

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print