Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιΐα ΤΚ Σιδηρονέρου – Σκαλωτής»

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019
image_print