Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022
image_print