Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ-ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ-ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022
image_print