Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023(απόφαση αρ.85/2023 Ο.Ε.

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023
image_print