Έγκριση 4ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.