Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023(απόφαση με αριθμό 204/2023 της Ο.Ε)

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023
image_print