Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας: ”Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ” για το έτος 2022, μέσω ανοικτής διαδικασίας δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
image_print