Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ και μίσθωση έργου στο Κ.Η.Φ.Η.

Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2018
image_print