Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών ελέγχου βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2019 (χρήση 2018)

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018
image_print