Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας σε τρίτους και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για το έτος 2016

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016
image_print