Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας σε τρίτους και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013
image_print