Έγκριση ανάθεσης Υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για προσκλήσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» σε τρίτους