Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού για το έτος 2020 σε τρίτους, με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print