Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην εξειδίκευση δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Δράμας ως “Έξυπνη Πόλη”

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
image_print