Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο ανεξάρτητο σύμβουλο των υπηρεσιών για τη σύνταξη μελέτης των δράσεων που θα προταθούν προς χρηματοδότηση εκ μέρους του Δήμου Δράμας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΟΤΑ

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
image_print