Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εκχιονισμός και αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2020 – Απρίλιος 2021» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020
image_print