1

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού και λιπασματοποίησης υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων», λόγω αδυναμίας του δήμου να την εκτελέσει