1

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων» για το έτος 2022 με τη διεξαγωγή διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία, λόγω αδυναμίας του δήμου να την εκτελέσει.