Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας: «Συντήρηση Κήπων Πάρκων Δήμου Δράμας», με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εξαιτίας αδυναμίας της υπηρεσίας να την εκτελέσει μόνη της για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31-12-2023

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print