Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας: «Συντήρηση Κήπων Πάρκων», με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εξαιτίας αδυναμίας της υπηρεσίας να την εκτελέσει μόνη της

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022
image_print