Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της φύλαξης της Γιορτής βιβλίου λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022
image_print