Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για τη δημιουργία – αναβάθμιση δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας»

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print