Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print