Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Δράμας

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018
image_print