Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση απευθείας ανάθεσης συμβάσεων συντήρησης –εργασιών

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print