Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση απευθείας ανάθεσης σύμβασης συντήρησης (εργασίες – προμήθειες) λοιπών δικτύων Δήμου Δράμας

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print