Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δ.ΔΡΑΜΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08, στον άξονα προτεραιότητας: “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ”

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021
image_print