Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2022 (απόφαση αρ.174/2022 Ο.Ε.)

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022
image_print