Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων για την λειτουργία του Καταστήματος Κοινωνι-κής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Δρά-μας για το Α΄ Εξάμηνο 2019

Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019
image_print