Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2021 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(απόφαση με αρ.28/2022 ΔΕΠ)

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
image_print