1

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Εφραιμίδη στην Αθήνα από18 έως 21-03-2022