Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ασκήσεως έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Δήμαρχό του, στρεφομένης κατά των: (1) ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ», η οποία εδρεύει στη Δράμα (Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου-Πάρκο Αγίας Βαρβάρας) και εκπροσωπείται νομίμως από τους ομόρρυθμους εταίρους της -και- ήδη δεύτερο και τρίτη των εναγομένων και ήδη δεύτερο και τρίτη των εφεσίβλητων, Δημήτριο Μιναρετζή του Ηλία και της Ελευθερίας, κάτοικο Δράμας -και- Σταυρούλα Καλαϊτζίδου του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικο Δράμας, (2) Δημητρίου Μιναρετζή του Ηλία και της Ελευθερίας, κατοίκου Δράμας, ως ομόρρυθμου εταίρου της ως άνω, πρώτης των εναγομένων και ήδη πρώτης των εφεσίβλητων, ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.», (3) Σταυρούλας Καλαϊτζίδου του Γεωργίου και της Μαρίας, κατοίκου Δράμας, ως ομόρρυθμης εταίρου της ως άνω, πρώτης των εναγομένων και ήδη πρώτης των εφεσίβλητων, ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.» -και- (4) Γεωργίου Καλαϊτζίδη του Θεοδώρου, κατοίκου Δράμας -και- κατά της υπ΄αριθ. 124/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών), ενώπιον του Εφετείου Θράκης.

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print