Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ασκήσεως έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Δήμαρχό του, στρεφομένης κατά της υπ΄αριθ. 15/2021 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών-Εργατική Διαφορά) -και- κατά της Ανθούλας Τσεμπετονίδου του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας (Ανδρέα Κάλβου 14), ενώπιον του Εφετείου Θράκης.

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print