Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ασκήσεως έφεσης, κατά της ως άνω της υπ΄ αριθ. 8/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών)

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019
image_print