Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση ασκήσεως έφεσης του Δήμου Δράμας κατά της υπ΄ αριθ. 103/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία).

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019
image_print