Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

«Έγκριση άσκησης έφεσης, από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Δράμας με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ», με Α.Φ.Μ.: 998638380 της Δ.Ο.Υ. Δράμας, που εδρεύει στη Δράμα, επί της οδού Βεργίνας 218Α και εκπροσωπείται νόμιμα, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας.»

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023
image_print