Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 104-2020 ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021
image_print