Οικονομική Επιτροπή

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΘΕΝΤΟΣ ΕΝ-ΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ 59/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
image_print