Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση χειμερινών δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας, περιόδου 09/09/2020 – 30/06/2020

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020
image_print