Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση χειμερινών δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 11/09/2018 – 30/06/2019

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print