Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ για τον διαχωρισμό κυκλωμάτων στον Υ/Σ ΓΕ – 4 Δράμας στη Νέα Σεβάστεια

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print