Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.14 (Υπηρεσίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας)

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019
image_print