Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης του προϋπολογισμού.

Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2017
image_print