Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση δαπανών εκδήλωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της Βίας των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου 2022-

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022
image_print