Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση δαπανών της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» για το έτος 2019

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print