Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση δαπανών της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΆΜΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» για το έτος 2018

Δευτέρα, 29 Οκτώβριος 2018
image_print