Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας και έγκριση όρων δημοπράτησης συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισ-μένες προσφορές για την «Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιμητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράμμιση οδών, κτλ), έτους 2018 συνολικού ποσού 26.466,00 € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) και 21.343,55 € χωρίς ΦΠΑ – για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018
image_print