Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και έγκριση όρων δια-κήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών στο πάρκο πρασίνου και αναψυχής Χωριστής.

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
image_print